Krankenhaus Bethel Berlin
Promenadenstraße 3-5
12207 Berlin

Tel. 0 30 / 77 91 - 0
Fax 0 30 / 7 72 33 49
E-Mail KHBE(at)BethelNet.de

Krankenhaus Bethel Berlin gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 90376

Hauptgeschäftsführer: Dr. med. Rüdiger Haase, Hanni Franz
Pflegerische Geschäftsführung: Irina Zöhner (B.A.)
Medizinische Geschäftsführung: Dr. Julia Sievert